បានចំណូល! បានរង្វាន់!

ក្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្មដ៏ថ្មីស្រឡាង ចុះឈ្មោះជាភ្នាក់ងារ លី ហួរ វេរលុយទូទាំងខេត្ត/ក្រុង ធ្វើឱ្យជីវភាពពុក ម៉ែ បងប្អូន កាន់តែប្រសើរឡើង ថែមទាំងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនថែមទៀត។

ប្រើ LY HOUR APP បង់ទឹក ភ្លើង ឥតគិតថ្លៃសេវា ឈ្នះ iPhone 12 Pro Max និងរង្វាន់ជាច្រើន

ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ វេរលុយ ជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយនៅក្នុងស្រុក ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណង ជួយសម្រួលការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្តុ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

ឈ្នះទូរស័ព្ទ OPPO A5 និង លុយ ១,០០០,០០០ រៀល ជាច្រើនរង្វាន់ រៀងរាល់ខែពី លី ហួរ វេរលុយ

ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ ផេ ប្រ៉ូ ភីអិលស៊ី (លី ហួរ វេរលុយ) បានសហការណ៍ជាមួយ ធនាគារ អេស៊ីលីដា កាលពីថ្ងៃទី ០៥ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០១៩ លើសេវាកម្ម ដាក់ប្រាក់

សម្រាប់សិស្សានុសិស្សសាលារៀនវេស្ទើននឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ ៥ដុល្លារមកវិញភ្លាមៗ រាល់ការបង់ថ្លៃសិក្សាតាមភ្នាក់ងារ លី ហួរ វេរលុយ

ឥឡូវនេះ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលសិក្សានៅសាលារៀនវេស្ទើនអន្តរជាតិនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់៥ដុល្លារមកវិញភ្លាមៗរាល់ការបង់ថ្លៃសិក្សាតាមរយៈភ្នាក់ងារ លី ហួរ វេរលុយ ទូទាំងប្រទេស